За нас

Популяризираме нашата обич към движението, спорта и здравословния начин на живот.
Това е нашия екип. Новатори и двигател на прогреса в груповите фитнес занимания.
Постоянно търсещи и трупащи нови знания и умения.
Избираме най-доброто за нашите клиенти, приятели и партньори.
Радваме се когато можем да доставим удовлетворение на високо ниво!

Екип за събития на България Фитнес

Опит в организиране на събития и обучения с локален и международен характер.

Обучения и лицензиране на инструктори в България –Steel Programs – Combat, Tonic, Training,  Dancelo – dance fitness и др.
Представители на Steel Programs за България 

Share