Контакти

ЗА НАС

Популяризираме нашата обич към движението, спорта и здравословния начин на живот.
Това е нашия екип. Новатори и двигател на прогреса в груповите фитнес занимания.
Постоянно търсещи и трупащи нови знания и умения.
Избираме най-доброто за нашите клиенти, приятели и партньори.
Радваме се когато можем да доставим удовлетворение на високо ниво!

Опит в организиране на събития и обучения с локален и международен характер.

Обучения и лицензиране на инструктори в България –Steel Programs – Combat, Tonic, Training,  Dancelo – dance fitness и др.
Представители на Steel Programs за България.

 

ORGANISER :

e-mail: bulgariafitness@gmail.com ; ifcb@ifcb.eu

facebook: fb.com/bulgariafitness
mobile: + 359 889 436 452
Kalin Petkov

 

back to ENGLISH

 

For advertisement, exhibition, sponsorship, instructor’s, presentations, sports or fitness programs presentation,
sports activities, appropriate shops etc. who wish to attend the event, please contact us immediately.

For groups, owner of fitness studios, spa and wellness, aerobic clubs etc.,
please let us know should you like to participate, so that we are able to provide you with our special proposal,
including free of charge pass.

Share