Контакти

ЗА НАС

Популяризираме нашата обич към движението, спорта и здравословния начин на живот.
Това е нашия екип. Новатори и двигател на прогреса в груповите фитнес занимания.
Постоянно търсещи и трупащи нови знания и умения.
Избираме най-доброто за нашите клиенти, приятели и партньори.
Радваме се когато можем да доставим удовлетворение на високо ниво!

Опит в организиране на събития и обучения с локален и международен характер.

Обучения и лицензиране на инструктори в България, BURN Fitness,  Dancelo – dance fitness, Pilates, Step, Functional workouts,  и др.

ORGANISER :

e-mail: bulgariafitness@gmail.com

facebook: fb.com/bulgariafitness
mobile: + 359 889 436 452
Kalin Petkov

back to ENGLISH

For advertisement, exhibition, sponsorship, instructor’s, presentations, sports or fitness programs presentation,
sports activities, appropriate shops etc. who wish to attend the event, please contact us immediately.

For groups, owner of fitness studios, spa and wellness, aerobic clubs etc.,
please let us know should you like to participate, so that we are able to provide you with our special proposal,
including free of charge pass.

Share